23 maja, 2024

Jak kosmetyczna korekcja wad zgryzu może zapewnić korygowanie małych wad zgryzu?

W ramach leczenia ortodontycznego modyfikowane jest uzębienie w sposób, który pozwala na usunięcie różnego rodzaju wad zgryzu. Takie leczenie bywa niezbędne szczególnie w przypadku poważnych wad, do których można zaliczyć między innymi:

– przesunięte zęby,

– zęby nie mieszczące się w szczęce,

– pojawianie się nadmiarowe zębów.

Gdy zęby nie mieszczą się w szczęce wówczas może to prowadzić do tego, że będą one nadmiernie ściśnięte. Prowadzić to może do możliwości pojawiania się szybciej uszkodzeń. Ważne jest z tego powodu odpowiednio szybkie podejmowanie leczenia, które pozwala na lepsze ustawienie uzębienia, czy też usunięcie części zębów w celu zapewnienia ich znacznie lepszego ustawienia. Podobnie jest w przypadku przesuniętych zębów. Zastosować można w takim przypadku aparaty ortodontyczne, które mogą zapewnić możliwość skutecznego ustawienia zębów we właściwy sposób.

Jaki jest cel korygowania wad zgryzu?

Przesunięte zęby, a szczególnie nadmiarowe zęby to nie tylko problem estetyczny. Takie wady mogą prowadzić do znacznie szybszego psucia się zębów. Po pierwsze wynika to z nienaturalnego nacisku na poszczególne zęby podczas gryzienia pokarmów. Dodatkowo utrzymanie czystości uzębienia może być utrudnione, a nawet niemożliwe. Podjęcie leczenie ma wówczas duże znaczenie, gdyż pozwala na poprawienie funkcjonowania uzębienia. Pozwala to uzyskać duże korzyści zdrowotne w dłuższym okresie czasu, gdzie można znacznie ograniczyć konieczności częstszego podejmowania leczenia zębów, które szybciej się psują.

Korygowanie małych wad zgryzu

Wiele wad zgryzu jest minimalnych. Takie, małe wady zgryzu można korygować z wykorzystaniem mniej skomplikowanych metod. Wykonana może być kosmetyczna korekcja wad zgryzu. Takie metody są znacznie mniej uciążliwe dla pacjentów. Leczenie może być zrealizowane w krótszym czasie. Jest to korzystne dla pacjentów, którzy mają obawy związane z poważniejszymi zabiegami dentystycznymi, przy których konieczne jest dokonywanie piłowania czy przycinania konkretnych zębów.

Jak wybrać placówkę do realizowania leczenia wad zgryzu?

Do realizowania leczenia nawet drobnych wad zgryzu warto decydować się na takie placówki stomatologiczne, które posiadają odpowiednie warunki do realizowania leczenia. Kluczowe jest zdecydowanie się na takie miejsca, gdzie dostępne są zaawansowane urządzenia diagnostyczne. Pozwalają one znacznie lepiej ocenić w jakim stanie znajdują się zęby, a co za tym jaki sposób leczenia przyjąć, aby uzyskać najlepsze efekty, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia ortodontycznego.