Zmiany nowotworowe zlokalizowane w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego mogą stanowić poważne zagrożenie, nawet jeśli mają łagodny charakter.
Sprawdź najbardziej niepokojące objawy!


przejdź do diagnostyki »


Rak żołądka, nieoperacyjne metody leczenia
22-11-2012
Leczenie
 Mimo postępu dokonującego się w onkologii wyniki leczenia raka żołądka są niezadowalające. Nawet u chorych z ograniczoną postacią raka, pięcioletnie przeżycia wahają się od 15% do 30%. Leczeniem zasadniczym jest zabieg chirurgiczny, ale ponad połowa chorych, ze względu na znaczne miejscowe zaawansowanie choroby lub obecność przerzutów odległych, nie kwalifikuje się do tej formy leczenia. W ostatnim czasie podjęto wiele badań klinicznych dotyczących leczenia przedoperacyjnego i uzupełniającego. Wyniki dwóch z nich (Intergroup 0116 i MAGIC), w których zastosowano leczenie skojarzone obejmujące pooperacyjną, uzupełniającą radiochemioterapię i okołooperacyjną chemioterapię, wykazały znamienne wydłużenie czasu przeżycia i czasu do progresji w grupach chorych leczonych metodą skojarzoną w porównaniu z pacjentami leczonymi wyłącznie chirurgicznie. Podobnie, wyniki niedawno opublikowanej metaanalizy potwierdziły, że również pooperacyjna chemioterapia znamiennie wydłuża czas przeżycia chorych w porównaniu z wyłącznym leczeniem chirurgicznym.
 Wyniki badań porównujących paliatywną chemioterapią z optymalnym leczeniem objawowym u chorych na zaawansowaną, nieoperacyjną lub przerzutową postać raka żołądka wskazują na poprawę przeżyć wśród chorych otrzymujących chemioterapię. W celu ustalenia optymalnych standardów postępowania u chorych na raka żołądka, konieczne są dalsze prospektywne badania kliniczne.


Źródło: Medycyna Paliatywna w Praktyce